8. ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ||ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುರ್ಕಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಬಸವ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಪಿ೩, ಸಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ, ಪೊ||ವೈ.ವೃಷಬೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರೊ||ಎ.ಆರ್.ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುರ್ಕಿ, ಹಾಲುವರ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Previous Home Next
8.jpg