6. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುವರ್ಣ ರಾಜೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ೨೦೦೯ ತೂಗು ಪಂಚಾಂಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ.ಸಾ.ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವೀರೇಶ ಮತ್ತಿತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಾದಕ ಆರ್.ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುರ್ಕಿ ಮತ್ತಿತರರು.

Previous Home Next
6.jpg