5. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ’ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಮಣಿ ಡಾ||ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ’ ಕನ್ನಡ ರಾಜೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನುಡಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಂಪಾದಕ ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುರ್ಕಿ ಇವರನ್ನು ಶಾಸಕ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
Previous Home Next

5.jpg