12. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುರ್ಕಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಚನರಶ್ಮಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರ (೨೭-೧-೯೮)
    ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾದ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಡಾ|| ಎಂ.ಜೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಡಾ|| ನಾ.ಲೋಕೇಶ ಒಡೆಯರ್, ಜನತಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ  ಎಚ್.ಎನ್.ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಪ್ರೊ||ಬಿ.ಕೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗಾಯಕ ಎಚ್.ಕೆ. ನಾಗನೂರು ಇತರರು. ಮಾತನಾಡುತಿರುವವರು ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.

Previous Home  
12.jpg