10. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಜಾಣ-ಜಾಣೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ.ಸದಾನಂದಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕ ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುರ್ಕಿ.

Previous Home Next
10.jpg